Tools

Een overzicht van onze tools en hulpmiddelen, waarmee we werken in workshops, summerschools en projecten. De meeste tools zijn gratis te downloaden voor eigen gebruik.

Adaptieve cyclus

Een ecologische visie op veerkracht.

Lees meer

Publicatie 2

De fundamenten en kerntaken van een toekomstig netwerk van zorg en ondersteuning.

Lees meer

Publicatie 1

Een gedeelde visie op de zorg en ondersteuning rondom psychisch welzijn in 2030.

Lees meer

Driving forces

Veranderingen in de samenleving die zicht bieden op de toekomst

Lees meer

Manifest

Onze stellingname ten aanzien van de toekomstige samenleving

Lees meer
Bovenaanzicht van de veerkrachtveldigds als boekje

Veerkracht veldgids

Vermogens en principes om sociaal-ecologische veerkracht te versterken

Lees meer