Publicatie 2

De fundamenten en kerntaken van een toekomstig netwerk van zorg en ondersteuning.

Download deze tool

De eerste uitgave van Redesigning Psychiatry laat het resultaat zien van de verkenning van de toekomstige context en de ontwikkeling van een normatief kader dat bestaat uiteen mensbeeld en maatschappijvisie. Een belangrijk uitgangspunt uit deze eerste fase is het idee dat psychische problemen nooit op zichzelf staan maar intrinsiek verweven zijn met de complexe relaties tussenmens en omgeving.
In de tweede fase van het project hebben we deze inzichten verder uitgewerkt en zijn we op zoek gegaan naar de essentie van een toekomstig netwerk van zorg en ondersteuning. In deze tweede uitgave willen we mensen meenemen in de fundamenten van dit netwerk en schetsen we eerste uitwerkingen.

Deze uitgave van Redesigning Psychiatry is niet bedoeld als eindpunt, maar dient als start om dialoog en beweging op gang te brengen. We hebben de waarheid niet in pacht, maar willen vooral laten zien wat een ander perspectief op psychisch welzijn kan brengen.