Visie

De afgelopen jaren heeft Redesigning Psychiatry gewerkt aan een nieuwe visie op psychisch welzijn voor de toekomst. We vertellen ons verhaal aan de hand van vier elementen.

Bekijk de animatie

1

Zorg dat mensen hun eigen verhaal kunnen vertellen

Mensen vertellen elkaar verhalen over de personen en situaties waar ze belang aan hechten of moeite mee hebben. Die verhalen kunnen inzicht geven, maar ook stigmatiseren, vooral wanneer we de mensen over wie het gaat niet aan het woord laten. Toch past ook je eigen verhaal niet altijd bij wie je bent en wat je nodig hebt. In plaats van mensen te vertellen wat gek of normaal is, ontwerpen we oplossingen die mensen helpen om beter te luisteren naar elkaar, en naar zichzelf

Lees meer over mensbeeld

2

Onderzoek hoe we samen patronen kunnen doorbreken

Moet de GGZ specialistisch of generalistisch zijn? Specialisten duwen mensen in hokjes, terwijl generalisten alle psychische problemen op één hoop gooien. In plaats van hokjes bestuderen wij probleem-instandhoudende interactiepatronen. Patronen die hardnekkig zijn, en waar mensen last van hebben. Bijvoorbeeld een sociaal patroon op de werkvloer, of een biologisch patroon in je slaapritme.

Lees meer over patronen

3

Ontwerp een leefwereld waarin we minder onder druk staan

Er zijn veel systemen die onze prestaties en gezondheid moeten meten, van slimme weegschalen tot DSM-diagnostiek en van de belastingaangifte tot routine-outcome monitoring. Helaas hebben die ook ongewenste effecten op ons gedrag en onze gezondheid. We hebben meer stress, minder tijd, en gaan strategischer handelen om de juiste cijfers te krijgen. Om dit te veranderen ontwerpen we nieuwe interacties tussen mensen en hun omgeving, zowel buiten als binnen de zorgsector.

Lees meer over hoe wij interacties ontwerpen

4

Investeer in de ontwikkeling van vermogens

Bezuinigen op de GGZ werkt averechts, want veel psychische problemen worden steeds moeilijker en duurder om te behandelen als je daar te lang mee wacht. Maar het medicaliseren van elke psychische of sociale uitdaging werkt ook averechts. Investeer daarom in vroegtijdige en preventieve ontwikkeling van de vermogens die ons helpen met die uitdagingen om te gaan. Niet alleen in de GGZ, maar ook op school, in de buurt, thuis, of online.

Lees meer over hybride zorg