Manifest

Onze stellingname ten aanzien van de toekomstige samenleving

Download deze tool

Wat (is het)?

We zien en voorzien allerhande verschillende manieren waarop mensen kunnen vastlopen in hun leven. De GGZ is er in de eerste plaats voor deze mensen. Echter, als je even wat afstand neemt, kun je dat vastlopen niet los zien van de tijdsgeest waarin we leven. Hoe de samenleving ontwikkelt en wat deze van mensen vraagt, vormt mede de problemen waar mensen mee worstelen. Hoe speelt ons onderwijssysteem mee in de mate waarin ADHD wordt gediagnosticeerd? Wat vertelt het toenemende aantal mensen dat kampt met burnout-verschijnselen over hoe we werk en kinderopvang inrichten? Het manifest beschrijft hoe wij aan een samenleving willen bouwen die psychisch welzijn juist ondersteunt.

Waarom (hebben wij het gemaakt)?

Wij willen niet alle verantwoordelijkheid bij individuen leggen, maar ook kijken naar de samenleving als geheel. Dus naast hulp en ondersteuning voor mensen, zoeken we ook naar manieren om de systemen waarin problemen ontstaan te herontwerpen. Dit vereist echter samenwerking met verschillende organisaties. Het manifest helpt ons om deze ambitie vorm te geven en de noodzaak voor cross-sectorale samenwerking inzichtelijk te maken.

Hoe (heeft het een rol gespeeld in het innovatieproces)?

Het manifest is een belangrijke stellingname in het Redesigning Psychiatry programma. Het is onze visie op de samenleving. Door als het ware met ons normatief kader naar de wereld van 2030 te kijken, zijn onze doelen helder geworden. 

Wanneer (zou jij of zouden wij het verder kunnen gebruiken)?

Veel organisaties herkennen de pijnpunten in de samenleving en willen graag een rol spelen in de voorgestelde ambities. We gebruiken het manifest dan ook vaak in projecten en workshops om organisaties te helpen hun eigen stellingnames te formuleren of detailleren. Het manifest is voor onszelf een manier om te kijken of we op alle genoemde domeinen activiteiten ontplooien.