Publicatie 1

Een gedeelde visie op de zorg en ondersteuning rondom psychisch welzijn in 2030.

Download deze tool

In oktober 2015 zijn we van start gegaan met de eerste fase van dit project: het ontwikkelen van een gedeelde visie op de zorg en ondersteuning rondom psychisch welzijn in 2030. In deze fase hebben we ons ondergedompeld in deze toekomstige wereld.We hebben ons laten inspireren doorallerlei experts en zijn in gesprek gegaan met hen die de huidige wereld rond psychische ondersteuning van binnen en van buiten kennen. En vervolgens hebben we dit alles proberen terug te brengen tot de essentie. Dit boekje laat daarvan het resultaat zien.

Deze eerste uitgave van Redesigning Psychiatry is niet alleen bedoeld om
een toekomstperspectief te schetsen van de wereld van 2030, maar ook om dialoog en beweging op gang te brengen. We hebben de waarheid niet in pacht, maar willen vooral laten zien wat een ander perspectief op psychisch welzijn kan brengen.Met meer aandacht voor een diversiteit aan mensen en met respect voor waardigheid. Met een benadering die recht doet aan het inzicht dat psychische problemen nooit op zichzelf staan maar intrinsiek verweven zijn met de complexe relaties tussen mens en omgeving. En met vormen van zorg en ondersteuning die ingebed zijn in een veranderende wereld.