Omdenkstappen

Download deze tool

Wat is het?
Een boekje met acht hoofdstukken over het denken achter Redesigning Psychiatry. Ieder hoofdstuk beschrijft een verandering ten opzichte van het denken achter het huidige GGZ-systeem.

Waarom (hebben wij het gemaakt)?
De omdenkstappen zijn bedoeld als een inhoudelijke onderbouwing van ons denken over mentale gezondheid. Ze geven antwoord op vragen zoals “waar baseren jullie dit op” of “wat is hier nieuw aan?” In dit boekje kun je lezen dat de meeste omdenkstappen helemaal niet nieuw zijn, maar al lang door anderen zijn bedacht.

Hoe (heeft het een rol gespeeld in het innovatieproces)?
Omdat de Reframing Methode je dwingt te ontwerpen voor een toekomstige situatie die anders is dan de huidige situatie, voorkom je dat je alleen maar kortetermijnoplossingen bedenkt voor de problemen waar we op dit moment het meeste last van hebben. De rol van de omdenkstappen is om toch een overzicht te hebben van de aannames die we doen, waar die verschillen van de aannames achter het huidige systeem, en wat de argumenten zijn voor die veranderingen.

Wanneer (zou jij of zouden wij het verder kunnen gebruiken)?
Als je iets leest over RP en je denkt bij jezelf: waar slaat dit eigenlijk op? Als je begint aan een ontwerptraject en je vraagt je af: waar moet ik allemaal bij stil staan? Of als je juist verder gevorderd bent in een ontwerptraject, en je wilt je specifiek in een bepaald thema verdiepen. De omdenkstappen zijn nooit af, dus als je op- of aanmerkingen hebt dan horen we die graag!