alle projecten

Willibrordus

In Heiloo ontwikkelde we een visie op de toekomstige betekenis van landgoed Willibrordus.

Download rapportNaar de website

Wat was de vraag?

GGZ NHN heeft Redesigning Psychiatry gevraagd om hun gedachtegoed te gebruiken om een visie en concept te ontwikkelen voor de herinrichting van Landgoed Willibrordus. Onder invloed van ontwikkelingen in de zorg verandert het landgoed van karakter. Wat voor betekenissen kan dit landgoed bieden voor toekomstige cliënten, naasten, professionals en omwonenden in Heiloo? 


Hoe hebben we dit aangepakt?

In de ecologische benadering van Redesigning Psychiatry staat het denken in interacties centraal. Ernstige psychische problemen worden gekenmerkt door een verstoorde relatie met je lichaam, met jezelf, met anderen, met de omgeving en met tijd. In de kernwaarden van het toekomstige landgoed neemt het herstellen en verstellen van verstoorde relaties dan ook een centrale plek in.
Vanuit deze kijk onderzochten we hoe vormen van (langdurige) zorg zich in de toekomst verder gaan ontwikkelen, en verkenden we de mogelijke betekenissen van het landgoed Willibrordus in de vloeibare wereld van 2030. Deze betekenis, die onder andere de gewenste ervaring van allerlei toekomstige gebruikers beschrijft, vertaalden we naar ruimtelijke uitgangspunten en thematische zones voor het landgoed. Alle stappen in het proces zijn in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders van het landgoed gezet.

Wat was het resultaat?

We maakten een visie op de herinrichting van het landgoed, geconcretiseerd aan de hand van visualisaties en een inrichtingsplan. Dit eindresultaat is bedoeld om richting gegeven aan de wijze waarop het landgoed haar bestaansrecht in de toekomst kan verzekeren. De visie wordt momenteel vertaald naar concrete bouwplannen op het landgoed.

in samenwerking met

Heb je vragen of wil je meedoen?

Laat het ons weten!