alle projecten

The Bumpy Road

Een platform voor jongeren tijdens late adolescentie, dat herkenning en ondersteuning biedt bij het vastlopen in deze levensfase.

Naar project websiteDownload rapport

Wat was de vraag?

De adolescentie is een levensfase waarop in een korte tijd veel veranderd, zowel op sociaal, biologisch als op psychologisch vlak. Dit maakt het een kwetsbare periode; veel psychische problemen ontwikkelen zich voor het 25ste levensjaar. Een van de kerndoelen van Redesigning Psychiatry is het ondersteunen van levenstransities, zoals de adolescentie. Redesigning Psychiatry gaf Nina Schouten, voormalig afstudeerder van Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, de opdracht om voor haar afstuderen een interventie te ontwikkelen rond het vastlopen tijdens de adolescentie.

Hoe is dit aangepakt?

Het project richt zich op jongeren in hun late adolescentie (15-25 jaar) en hun fysieke en sociale omgeving, zoals familie, vrienden, docenten en de schoolomgeving. In dit ontwerpproject is onderzocht hoe vanuit een holistisch perspectief de mentale ontwikkeling van adolescenten kan worden ondersteund en hoe probleem in stand houdende interactiepatronen (pihips) kunnen ontstaan. Vervolgens zijn verschillende concepten bedacht om jongeren in deze levensfase te ondersteunen en om uit negatieve patronen te navigeren. Uiteindelijk is The Bumpy Road gekozen om verder te ontwikkelen en te testen met adolescenten. 

Wat was het resultaat?

The Bumpy Road is een platform waarin adolescenten persoonlijke, authentieke verhalen delen over perioden waarin ze zijn vastgelopen. In bijvoorbeeld een podcast luister je naar een jongere die in gesprek met een zorgprofessional zijn verhaal ontrafelt. The Bumpy Road ondersteunt adolescenten bij het duiden van hun gevoelens door zich te herkennen in anderen. Het leert luisteraars de taal om over mentale problemen te praten, normaliseert ze en geeft advies over hoe ze zichzelf of anderen kunnen helpen en ondersteunen. The Bumpy Road is gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Energie en het Agis Innovatiefonds en wordt dit jaar in samenwerking met Parnassia Groep gerealiseerd!


in samenwerking met

Heb je vragen of wil je meedoen?

Laat het ons weten!