alle projecten

Bumpy Road

Een podcast voor jongeren tijdens de late adolescentie, die herkenning en ondersteuning biedt bij het vastlopen in deze levensfase.

Download rapportNaar de website

Wat was de vraag?

De adolescentie is een levensfase waarop in een korte tijd veel verandert, zowel op sociaal, biologisch als op psychologisch vlak. Dit maakt het een kwetsbare periode. Een van de kerndoelen van Redesigning Psychiatry is het ondersteunen van levenstransities, zoals de adolescentie. Redesigning Psychiatry gaf Nina Schouten, voormalig afstudeerder van Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, de opdracht om voor haar afstuderen een interventie te ontwikkelen rond het vastlopen tijdens de adolescentie.

Hoe is dit aangepakt?

Het project richt zich op jongeren in hun late adolescentie (15-25 jaar) en hun fysieke en sociale omgeving, zoals familie, vrienden, docenten en de schoolomgeving. In dit ontwerpproject is onderzocht hoe vanuit een holistisch perspectief de mentale ontwikkeling van adolescenten kan worden ondersteund en hoe probleem instandhoudende interactiepatronen (pihips) kunnen ontstaan. Vervolgens zijn verschillende concepten bedacht om jongeren in deze levensfase te ondersteunen en om uit negatieve patronen te navigeren. Uiteindelijk is Bumpy Road gekozen om verder te ontwikkelen en te testen met adolescenten. 

Wat was het resultaat?

Bumpy Road is een podcast waarin adolescenten persoonlijke, authentieke verhalen vertellen over perioden waarin ze zijn vastgelopen. We gaan in gesprek over hoe ze  vast kwamen te zitten, vast bleven zitten en er weer uit kwamen. Bumpy Road laat adolescenten zien dat ze niet de enige zijn die worstelen, door herkenning te bieden in de verhalen van anderen. Het leert luisteraars de taal om over mentale problemen te praten, normaliseert ze en geeft advies over hoe ze zichzelf of anderen kunnen helpen en ondersteunen. Bumpy Road is ontwikkeld in samenwerking met Parnassia Groep, gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Energie en het Agis Innovatiefonds, en is nu te beluisteren via Spotify!

Meer informatie kun je vinden op www.bumpyroad.nl


in samenwerking met

Heb je vragen of wil je meedoen?

Laat het ons weten!