alle projecten

Netwerkzorg

Hoe nieuwe tools de interactie tussen mensen met een langdurige kwetsbaarheid en hun (in)formele netwerken kunnen ondersteunen

Download rapportNaar de website

Over het project

In Rotterdam onderzoeken we hoe nieuwe tools de interactie tussen mensen met een langdurige kwetsbaarheid en hun (in)formele netwerken kunnen ondersteunen, zoals in het herstellen van verstoorde sociale relaties. Voortbouwend op de behandelfocus op resourcegroepen is onder meer gekeken hoe nieuwe tools het betrekken van het (in)formele netwerk in een vroeg stadium kan bevorderen en hoe de betrokkenen gezamenlijk invulling kunnen geven aan herstel.

in samenwerking met

Heb je vragen of wil je meedoen?

Laat het ons weten!