alle projecten

Open oproep: Mentale Gymnastiek

Met Mentale Gymnastiek willen we ons inzetten voor een weerbare toekomstige generatie. We zoeken experts en veranderaars die met ons mee willen denken, ontwerpen en onderzoeken!

Download rapportLuister de podcast

Als we leren ringzwaaien, koprollen en trefballen waarom leren we dan ook niet hoe je ruzie maakt (en het weer goed maakt), hoe je omgaat met tegenslag, met de chaos in je hoofd of met de diversiteit aan klasgenootjes?

Waarom Mentale Gymnastiek?

We hebben een toekomstig netwerk voor ogen dat evenveel investeert in goede zorg en ondersteuning als in de vermogens van mensen om zelf met hun problemen om te gaan. Waar de meeste somatische aandoeningen vaker voorkomen naarmate mensen ouder worden, is dat bij psychische aandoeningen precies andersom. Een belangrijk speerpunt van een nieuwe sector zou daarom moeten zijn om telkens weer te investeren in het toekomstig psychisch welzijn van een nieuwe generatie. De maatschappelijke urgentie om de toename van psychische problemen in Nederlandse samenleving te keren, benadrukt de relevantie van deze ambities. Daarom hebben we het verder onderzoeken en uitwerken van het concept ‘Mentale Gymnastiek’ hoog op onze agenda staan! Met als doel om kinderen al vroeg om te leren gaan met uitdagingen die bij het leven horen, en te ondersteunen in het ontwikkelen van (collectieve) veerkracht vermogens in het basisonderwijs.

Waar staan we nu?

We willen het project Mentale Gymnastiek in 2021 verder vorm gaan geven! Op dit moment zijn we bezig een domein overstijgende groep mensen rond dit project te verzamelen. Waarmee we willen onderzoeken hoe we binnen de context van het onderwijs, leerlingen, opvoeders en leerkrachten kunnen helpen om collectieve veerkrachtvermogens te ontwikkelen.
Er gebeurt ook al veel in het onderwijsdomein, er is steeds meer aandacht voor onderwerpen als sociaal emotionele vaardigheden, burgerschap, omgaan met stress en prestatiedruk, etc. We willen dan ook niet het wiel opnieuw uitvinden, maar vooral onderzoeken waar de visie van Redesigning Psychiatry de huidige initiatieven kan aanvullen en verrijken. Uiteindelijk willen we onze krachten bundelen!

Oproep!

We zoeken enthousiastelingen en experts binnen de GGZ en rond het (basis)onderwijs, om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van dit onderzoek, die kritisch met ons mee willen denken en ontwerpen, en aan wie we onze inzichten kunnen toetsen. Dus ben jij, of ken jij, een veranderaar uit het onderwijs of de GGZ met wie we ons hard kunnen maken voor een weerbare toekomstige generatie? Stuur ons een bericht!


in samenwerking met

Heb je vragen of wil je meedoen?

Laat het ons weten!