alle projecten

Mentaal Lokaal Wassenaar

In Wassenaar maken we samen met Remco van Gaalen (POH GGZ) een herontwerp van de voorkant van de GGZ.

Download rapport

Wat was de vraag? 

Wanneer mensen vastlopen, is in de huidige situatie hun handelingsperspectief beperkt: mensen kunnen informatie opzoeken in boeken of op internet, vrienden of familie raadplegen, of naar een arts stappen. Soms kunnen de verhalen van anderen ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe balans. Maar hoe vind je de juiste weg en waar vind je betrouwbare informatie? 

Binnen dit project maakten we, in opdracht van Indigo, een herontwerp van de voorkant van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunnen we mensen toegang geven tot kwalitatief goede informatie en expertise? Kunnen we in plaats van één poort verschillende ingangen creëren? En hoe kunnen we de mondige burger tegemoet komen met nieuwe zorgvormen? Waren de vragen die in dit project centraal stonden. 

Hoe hebben we het aangepakt? 

Redesigning Psychiatry heeft drie doelen geformuleerd voor de toekomstige GGZ: vermogens ontwikkelen, transities ondersteunen en patronen doorbreken. Binnen dit project hebben we ingezoomd op eerste: vermogens ontwikkelen. In de fase van het project hebben we onderzocht vanuit welke verschillende houdingen mensen op zoek gaan naar ‘informatie en expertise’. Sommige mensen willen bijvoorbeeld heel erg graag zelf aan de slag, anderen vinden dat dit de rol is van ‘de zorg’. Alle verschillende houdingen vragen ook om verschillende benaderingen en ontwerpen. 

Tijdens een driedaagse ontwerpsprint hebben we, in samenwerking met lokale zorgprofessionals, het huidige netwerk in kaart gebracht en 11 nieuwe lokale knooppunten ontworpen om informatie, zorg en ondersteuning toegankelijk en laagdrempelig te maken. 

Wat is het resultaat? 

Mentaal Lokaal Wassenaar is een lokaal netwerk van (digitale en analoge) diensten, plekken, tools en rollen. Een netwerk van bestaande knooppunten, aangevuld met nieuwe knooppunten en nieuwe dwarsverbanden tussen de knooppunten. De inwoners van Wassenaar kunnen gebruik maken van deze knooppunten om nieuwe vaardigheden te leren, kennis op te doen, maar ook om passende zorg en ondersteuning te krijgen op de momenten wanneer dat nodig is. 

In het boekje van deze eerste fase worden de resultaten uitgebreid beschreven. 
Na een periode van onderzoek, verdieping en ontwerp zullen we in de volgende fase de verschillende elementen van het concept verder ontwikkelen, testen en stap voor stap verbeteren, samen met de inwoners van Wassenaar.

Dit project is een nauwe samenwerking met initiatiefnemer Remco van Gaalen (POH-GGZ Indigo) en Studio Inherent.