alle projecten

Mentaal Lokaal Wassenaar

In Wassenaar maken we mentale zorg & ondersteuning beter toegankelijk. Dit doen we samen met Indigo (Parnassia Groep), gemeente Wassenaar en de Wassenaarse Huisartsen Vereniging.

Download rapportNaar de website

Wat was de vraag? 

Wanneer mensen mentaal vastlopen, is hun handelingsperspectief doorgaans beperkt. Het is lastig om de juiste informatie te vinden, te weten bij wie je terecht kunt of te weten wat je zelf zou kunnen doen. Mensen zoeken vaak laat hulp of moeten lang wachten tot zij hulp krijgen. Dit kan anders.

Binnen dit project richten we ons op de vragen ‘hoe kunnen we mensen toegang geven tot kwalitatief goede informatie en expertise?’ en ‘hoe kunnen we lokaal aanbod zichtbaar maken en lokale partijen laten samenwerken, zodat inwoners eenvoudig aan de slag kunnen met hun mentale gezondheid?’.

Hoe hebben we het aangepakt? 

Redesigning Psychiatry heeft drie doelen geformuleerd voor de toekomstige GGZ: vermogens ontwikkelen, transities ondersteunen en patronen doorbreken. Binnen dit project staat ‘vermogens ontwikkelen’ centraal. We onderzochten vanuit welke verschillende houdingen mensen op zoek gaan naar ‘informatie en expertise’. Sommige mensen willen bijvoorbeeld heel erg graag zelf aan de slag, anderen vinden dat dit de rol is van ‘de zorg’. Alle verschillende houdingen vragen ook om verschillende benaderingen en ontwerpen. 

We hebben verschillende concepten bedacht waarmee zorg en ondersteuning toegankelijk kan worden gemaakt. Het gaat om tools en diensten waarmee inwoners meer regie kunnen nemen over het proces dat nodig is om mentaal veerkrachtig te worden en te blijven. Ook dragen deze tools bij aan het verbinden van het netwerk en het versterken van de onderlinge samenwerking. We werken daarvoor samen met lokale partijen. Het project wordt gefinancierd door FNO, Parnassia Groep en Gemeente Wassenaar.

Wat is het resultaat? 

Mentaal Lokaal Wassenaar is een lokaal netwerk dat jongvolwassenen helpt om mentaal gezond te blijven en mentale problemen aan te pakken. Als Mentaal Lokaal in Wassenaar is ‘ingeburgerd’, werken lokale partijen goed samen en kunnen jongvolwassenen – en later ook andere leeftijdsgroepen – continu gebruikmaken van laagdrempelige informatie en hulp ter versterking van hun mentale gezondheid.

Meer informatie over het project is te vinden op www.mentaallokaalwassenaar.nl.