alle projecten

High Intensive Care (HIC)

In Assen ontwikkelden we een ervaringsconcept voor de nieuwe acute opname omgeving, waarbij de manier waarop de omgeving kan bijdragen aan de kwaliteit van leven centraal staat.

Download rapportNaar de website

Wat was de vraag?

GGZ Drenthe heeft ons gevraagd om vanuit het gedachtegoed van Redesigning Psychiatry een ervaringsconcept te ontwerpen dat gebruikt kan worden als basis voor de ontwikkeling van een nieuwe omgeving voor acute opname in Assen. GGZ Drenthe wil de kwaliteit van leven van mensen tijdens een psychische crisis verbeteren aangezien de huidige voorzieningen geen reflectie meer zijn van hoe er over kwalitatief goede zorg tijdens een psychische crisis wordt gedacht.
De fundamenten van de HIC methodiek, de werkwijze die wordt gehanteerd binnen GGZ Drenthe, zijn meegenomen in dit project. HIC staat voor High & Intensive Care en is gericht op kortdurende klinische opname.

Hoe hebben we dit aangepakt?

Redesigning Psychiatry neemt in haar visie de verwevenheid van mensen en hun omgeving als uitgangspunt. We verleggen daarom binnen de context van de acute opname de focus van stabiliseren van een persoon naar het vinden van een nieuwe balans in de interacties met jezelf, met anderen en met de omgeving.
Allereerst hebben we de wijze waarop acute zorg nu wordt georganiseerd, en de manier waarop dit door patiënten, hun naasten en professionals wordt ervaren, in kaart gebracht. Vervolgens onderzochten we welke elementen kunnen leiden tot een betere kwaliteit van leven voor mensen die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid voor korte tijd worden opgenomen. Op basis hiervan zijn verschillende betekenissen voor de toekomstige HIC-omgeving verkend en is het meest passende en favoriete concept gekozen en verder uitgewerkt.
Een diverse groep aan stakeholders van GGZ Drenthe hebben intensief meegedacht en mee-ontworpen in dit project.

Wat was het resultaat?

Het project resulteerde in een visie op de gewenste ervaring van de nieuwe HIC voor mensen in een crisissituatie en hun naasten, ondersteund door een set aan nieuwe uitgangspunten die illustreren hoe de omgeving aan de gewenste ervaring kan bijdragen. In een volgende fase zullen deze uitgangspunten worden vertaald naar ruimtelijke eigenschappen en de vormgeving van een nieuwe HIC omgeving in 2030.

in samenwerking met

Heb je vragen of wil je meedoen?

Laat het ons weten!