alle projecten

Ben Helder

In Den Helder ontwerpen we laagdrempelige en gepaste psychische ondersteuning voor jongeren.

Download rapportNaar de website

Wat was de vraag? 

Drie lokale partijen: Parlan (jeugdzorg), Brijder Jeugd (verslavingszorg) en Triversum (jeugd-GGZ) hebben aan Redesigning Psychiatry de volgende vraag gesteld:  Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning voor adolescenten (12-25) in Den Helder, met naderende of beginnende psychische problemen anders vormgegeven? Daarnaast kregen we specifiek de opdracht om voort te bouwen op alle kennis die in Redesigning Psychiatry geborgd ligt, het IJslandse model en de ervaringen van @ease (in Amsterdam en Maastricht). 

Hoe hebben we het aangepakt? 

Om een idee te krijgen van de lokale context hebben we eerst een lokaal belangen onderzoek uitgevoerd. In gesprek met jongeren, ouders en experts kregen we antwoord op de volgende drie vragen:

1. Hoe is het om op te groeien in de Den Helder?
2. Wanneer jongeren vastlopen, waar lopen zij dan op vast?
3. Waar kun je nu naartoe, wanneer je als jongere vastloopt? 

Op basis van dit belangenonderzoek hebben we twee ontwerpdoelen opgesteld: (1) jongeren de vermogens aanleren om met tegenslagen om te gaan (met een nadruk op het helpen van vrienden) en (2) opvoeders stimuleren om een actieve rol te blijven spelen in het leven van hun puberende kinderen.

Deze ontwerpdoelen vormden het startpunt van de conceptontwikkeling. Alle concepten hebben we vervolgens samen met de leerlingen van Scholen aan Zee en een groep lokale experts hebben we vervolgens nog een iteratie op alle concepten gemaakt. 

Wat is het resultaat? 

Op basis van het belangenonderzoek hebben we elf concepten ontwikkeld (zes voor jongeren en vijf voor opvoeders). De opdrachtgevers Parlan, Brijder Jeugd en Triversum onderzoeken op dit moment samen met Scholen aan Zee en de Gemeente Den Helder of we deze concepten gezamenlijk kunnen doorontwikkelen en testen met de jeugd van Den Helder en hun opvoeders. 

in samenwerking met

Heb je vragen of wil je meedoen?

Laat het ons weten!