Onderzoek

Door middel van ontwerpend onderzoek zijn we continu het Redesigning Psychiatry gedachtegoed aan het toetsen, bijstellen en uitbreiden.

Wat we willen, is de GGZ herontwerpen. Maar dat is niet zo gewoon, én niet zo makkelijk. Dus terwijl we allerlei activiteiten ontplooien om betekenisvol te innoveren binnen (en buiten) de GGZ, zijn we heel expliciet ons eigen proces aan het bestuderen: wat is de waarde van design op het gebied van dit soort belangrijke systeemtransities?

Anderzijds, lopen we geregeld tegen complexe vraagstukken aan die verdieping vereisen: hoe kunnen we andere vormen van financiering ontwikkelen? En tot slot, proberen we ons zo te organiseren dat we blijven leren: we evalueren ontwerpprojecten die we gedaan hebben om te kijken hoe succesvol ze zijn in het bewegen richting de visie, en of we de visie kunnen aanscherpen of moeten bijschaven. Systeeminnovatie vergt continue kalibratie van visie en verandering.

Ontwerpend Onderzoek

Redesigning Psychiatry is een project dat pioniert als het gaat om het inzetten van design bij maatschappelijke vraagstukken. Daarmee biedt het een mooi platform om onderzoek te doen, dóór te ontwerpen. De hoofdvraag is: wat is de waarde van design in systeemtransities? Dit levert enerzijds methodologische kennis op, en anderzijds meer inzichten in de kernkwaliteiten van ontwerpers.  

We bouwen hiermee voort op Vision in Design (Hekkert & Van Dijk, 2011) en Designing for Society (Tromp & Hekkert, 2018).

Onderzoeksprojecten

Vanuit het programma hebben we meerder malen voorstellen ingediend bij NWO om funding te realiseren voor belangrijke vraagstukken waar we tegen aanlopen: op het gebied van design, maar vooral op het gebied van psychisch welzijn en onze maatschappelijke organisatie van zorg. Helaas hebben wij hierin nog geen succes geboekt, maar gelukkig hebben we wel succesvol gebouwd aan ons academisch netwerk!

Lerend vermogen

Geregeld krijgen wij de vraag of ons programma voor niets is geweest, als in 2030 blijkt dat de wereld anders is dan wij hebben geanticipeerd. Het antwoord is: nee, gelukkig niet!

Het doel van de visie is om scherp te krijgen waar we naartoe willen met elkaar. Onze visie is een reactie op een waarschijnlijke toekomst, maar is tevens geworteld in wetenschappelijke kennis over psychisch welzijn en geïnformeerd door ons normatief kader. De visie is ontwikkeld met verschillende stakeholders en biedt daarmee een referentie voor gezamenlijke actie.

Maar de visie is niet in steen gebeiteld en altijd in ontwikkeling op basis van wat we leren in kortlopende ontwerpprojecten en aanvullend onderzoek!