Log in

Lees meer:

8 omdenkstappen

Wat is Redesigning Psychiatry?


Redesigning Psychiatry is een project waarin ontwerpers en filosofen samen met een aantal innovatieve organisaties* een gewenst toekomstbeeld van de geestelijke gezondheidszorg voor 2030 ontwikkelen. Redesigning Psychiatry is ontstaan vanuit de overtuiging dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland toe is aan radicale vernieuwing waarbij menselijke waarden voorop staan.

De GGZ staat voor economische en demografische uitdagingen, terwijl tegelijkertijd de onderliggende paradigma’s betreffende diagnosestelling (bijv. DSM5) en behandeling ter discussie worden gesteld. Dit biedt de kans om de GGZ fundamenteel te herzien. Voor velen is het echter lastig om voorbij de huidige kenmerken en grenzen van het systeem te denken.

Dit is nu juist de kracht van de ontwerper. Door te anticiperen op de toekomst, in plaats van te focussen op de problemen van vandaag, kunnen zij laten zien hoe het ánders kan. Versterkt door filosofen en in nauwe betrokkenheid met het veld, waarborgt Redesigning Psychiatry de verankering van deze visie in waarden en in de praktijk.

*De volgende organisaties hebben zich aan fase 2 van Redesigning Psychiatry verbonden: Altrecht, Dimence, Espria/GGZ Drenthe, GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord, Karakter, Kwintes, Lister, MIND, De Opvoedpoli en de Parnassia Groep. Nieuwe organisaties zijn welkom om zich aan te sluiten. Het project wordt uitgevoerd door Reframing Studio.

Uitgangspunten


uitgangspunten1

1. Redesigning Psychiatry werkt met de reframing methode. Centraal hierin staat de vraag: welke ervaringen en interacties zijn betekenisvol voor mensen in de toekomst?

uitgangspunten2

2. Innovatie is gebaat bij een cross-over van verschillende disciplines. Binnen Redesigning Psychiatry werken ontwerpers, filosofen, ervaringsdeskundigen en domeinexperts naast elkaar.

uitgangspunten3

3. Redesigning Psychiatry ziet de meerwaarde van synergie met wetenschappelijk onderzoek. Het project wordt ondersteund door de kennisgebieden Social Design (TU Delft), Zorginnovatie (Universiteit Maastricht), Filosofie (VU Amsterdam) en Behandelinnovatie (VU Amsterdam).

Wat we gaan doen


drie fasen

In oktober 2015 zijn we van start gegaan met de eerste fase van het project: het ontwikkelen van een gedeelde visie op de geestelijke gezondheidszorg van 2030.

We onderzochten hoe technologische, economische, culturele en sociale veranderingen impact zullen hebben op de geestelijke gezondheidszorg. Gelijktijdig ontwikkelden we een normatief kader op basis van psychologische en filosofische principes. Door dit kader te integreren in de toekomstige context, wordt duidelijk welke zorg nodig is en waarom.

In fase 2 van Redesigning Psychiatry, die eind 2017 is afgesloten, hebben we de visie vertaald naar een netwerk van ondersteuning en interventies voor 2030 dat uitgaat van een breed spectrum van psychisch welzijn.

In fase 3 zullen de ontwikkelde oplossingen binnen de deelnemende organisaties getest en doorontwikkeld worden. Zo worden de interventies aan de praktijk getoetst en wordt er daadwerkelijk beweging in gang gezet.

resultaten


RP_boekje

publicaties

In onze eerste uitgave wordt de visie van Redesigning Psychiatry op psychisch welzijn in de wereld van 2030 beschreven. In onze tweede uitgave hebben we deze visie uitgewerkt en verder onderbouwd. Dit boekje is hier te downloaden.

RP_presentatie

presentaties

Redesigning Psychiatry is regelmatig te zien op symposia en andere evenementen. Deze presentaties zijn terug te vinden op SlideShare.

RP_nieuwsbrief

nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden alle resultaten, plannen en ambities van Redesigning Psychiatry? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief of stuur ons een mail naar contact@redesigningpsychiatry.org.

FILM


ontmoet de redesigners


projectteam

David van den Berg
Femke de Boer
Matthijs van Dijk
Kristel de Groot
Lotte Jacobse
Nynke Tromp
Sander Voerman
Beatrijs Voorneman

consortium

Altrecht
Dimence
Espria/GGZ Drenthe
GGZ Eindhoven
GGZ Noord-Holland-Noord
Karakter
Kwintes
Lister
MIND
De Opvoedpoli
Parnassia Groep

denktank

Joost Baas
Philippe Delespaul
Mark van der Gaag
Gerrit Glas
Paul Hekkert
Tonnie Staring
Derek Strijbos
Eddo Velders


contact

Neem voor meer informatie of vragen over Redesigning Psychiatry contact met ons op!
contact@redesigningpsychiatry.org


Laat ons weten wat jij denkt!
Of volg ons via Twitter.